Välj en sida

Marknads & affärs-utveckling

Jag hjälper dig och din verksamhet att bli ännu bättre. Genom att stötta med utredningar, rekommendationer samt det praktiska genomförandet.

Marknads & affärs-utveckling

Jag hjälper dig och din verksamhet att bli ännu bättre. Genom att stötta med utredningar, rekommendationer samt det praktiska genomförandet.

Jag kan hjälpa dig med:

Utredning & analys

Användbara insikter och faktabaserat beslutsunderlag.

Platsutveckling

Skapa förutsättningar och marknadsföra en plats utbud

Konceptutveckling

Engagerande och kreativa lösningar som uppnår dina affärsmål.

Projektledning

Planera, samordna och driva projekt eller strategiska frågor

Aktuella uppdrag:

Konceptutveckling

Konceptutveckling av ny måltids-upplevelse

Utredning

Utredning om etablering av attraktionsanläggning