Välj en sida

Föreläsning

Jag erbjuder föreläsningar inom destinationsutveckling, besöksnäring och varför en plats behöver arbeta med sin attraktionskraft.

Med flerårig erfarenhet från privata, ideella och offentliga uppdragsgivare i hela Norden, kan jag sätta besöksnäringsrelaterade frågor i ett större perspektiv och blanda teori med relevanta och praktiska exempel.

 

Föreläsningarna vänder sig till politiker i förvaltning/nämnd som behöver objektiv insyn i ett omfattande ämne inför eget arbete eller beslut.

Föreläsningarna vänder sig även till utbildningsinstitutioner som vill erbjuda de studerande besöksnärings-teori blandad med aktuella case.

Exempel på föredrag

  • Destinationsutveckling
  • Besöksnäring
  • Eventbaserad utveckling
  • Varför behöver en kommun tänka besöksnäring
  • Destinationsutveckling som en del av samhälls-utvecklingen