Välj en sida

Koncept-utveckling

Jag hjälper dig och din verksamhet att skapa engagerande och kreativa lösningar som uppnår era affärsmål, samtidigt som de sticker ut på marknaden.

Uppdragen är främst inom besöksnäring, platsutveckling och upplevelsebaserad marknadsföring. De kan handla om att förädla en befintlig produkt eller tjänst, vidareutveckla en besöksupplevelse, paketera ett erbjudande på ett nytt sätt, eller aktivera ett varumärke genom direkta möten med målgruppen.

Starka inspirerande upplevelser och berättelser som folk pratar om, genererar ofta större genomslag, men det är inte något som uppstår av sig själv.

Jag hjälper dig att definiera önskade effekter och tillsammans tar vi avstamp i insikter om målgruppen samt budget, så att vi kan utveckla lösningar som skapar maximalt värde.

Jag hjälper dig med:

  • Strategisk analys
  • Konceptutveckling
  • Kreativa koncept
  • Engagerande varumärkesupplevelser
  • Sponsoraktivering
  • Aktivering av varumärke
  • Event som marknadsföring
  • Digital marknadsföring