Välj en sida

Att välkomna nyinflyttade

UPPDRAG

Falkenbergs kommun önskade ta kontroll över kommunikationen till nyinflyttade och skapa ett positivt första intryck. Samtidigt önskade man nyttja platsvarumärket i sin vardagskommunikation med invånare.

LÖSNING

Privatpersoner har i vardagen lite direktkontakt med kommunen, och de få kontaktytor som finns är oftast av formell karaktär.

I en alltmer digitaliserad värld är fysisk kontakt sällsynt. Ett fysiskt paket ansågs därför kunna bidra till ett positivt och minnesvärt första intryck av Falkenberg.

RESULTAT

Ett grafiskt snyggt, enhetligt paket där både förpackning och innehåll visuellt hänger ihop med platsvarumärket.

Ett personligt paket med skön känsla som inte innehåller några kommersiella erbjudanden utan i stället ger glimtar av det som erbjuds runtom ens nya hem. Smultronställen i naturen, tips på upplevelser, evenemang och aktiviteter.

Samtidigt som det personliga paketet väcker intresse och nyfikenhet ska det även förenkla de nya vardagsbesluten och ge en snabb överblick över kommunens service och vart en ska vända sig med olika ärenden.