Välj en sida

Digitalisering av förening

UPPDRAG

Styrelsen i den ideella föreningen Varbergs Förenade Surfare önskade spendera mer tid på värdeskapande aktiviteter istället för administrativa uppdrag.

Styrelsen önskade effektivisera manuell hantering av information, medlemsavgifter samt informationsspridning till medlemmar.

LÖSNING

Tillsammans med styrelsen beskrevs manuella arbetsmoment och digitala alternativ undersöktes.

Den tidigare anteckningsboken och excel-lösningen ersattes av ett digitalt medlemssystem med kopplat till betallösning på egen hemsida. Medlemssystemet anslöts även till plattform för nyhetsbrev med automatiserade e-postslingor.

RESULTAT

Digitalisering och automatisering av arbetsmoment har haft tydlig effekt för Varbergs Förenade Surfare. Styrelsen kan fokusera mera på värdeskapande aktiviteter eftersom mycket administrativ tid har frigjorts. Detta underlättar i sin tur rekrytering av nya ledamot samt ledare.

Med förbättrad kommunikation till medlemmar samt information om föreningens aktiviteter, har Varbergs Förenade Surfare gått från att vara en liten intresseförening till att vara betydelsefull aktör i surf-Sverige.

%

Öppnings-frekvens av nyhetsbrev