Välj en sida

Digitalisering av förening

UPPDRAG

Föreningen Varbergs Förenade Surfare önskade effektivisera medlemsrekrytering och manuell hantering av information, medlemsavgifter samt utskick till medlemmar.

LÖSNING

Den tidigare anteckningsboken och excel-lösningen ersattes av ett digitalt medlemssystem med betallösning på egen hemsida. Medlemssystemet anslöts även till plattform för nyhetsbrev med automatiserade e-postslingor.

RESULTAT

Föreningens styrelse kan fokusera mera på värdeskapande aktiviteter eftersom mycket administrativ tid har frigjorts. Detta underlättar i sin tur rekrytering av nya ledamot samt ledare.

Med förbättrad kommunikation till medlemmar samt information om föreningens aktiviteter, har Varbergs Förenade Surfare gått från att vara en liten intresseförening till att vara betydelsefull aktör i surf-Sverige.

%

Öppnings-frekvens av nyhetsbrev