Välj en sida

Digitalisering av pensionat

UPPDRAG

Lydde Gård önskade effektivisera sin marknadsföring, försäljningskanaler, bokningsförfarande, betallösning samt rapportering till SCB.

LÖSNING

Den tidigare fysiska ”boken” ersattes av ett digitalt bokningssystem på egen hemsida. Direktkopplingar gjordes från bokningssystemet till större bokningskanaler som Hotels, Booking och Google Hotel Ads.

Digital synlighet förbättrades genom förnyat närvaro i Google MyBusiness, Tripadvisor m.fl.

 

RESULTAT

Mycket administrativ tid har frigjorts när online-bokningar numera utgör mer än hälften av alla Lydde Gårds bokningar, och av dessa är hälften direktbokningar på egen hemsida utan provision till externa aktörer.

Förbättrat synlighet i digitala kanaler har gjort att antalet besökare på hemsidan dubblerades.

%

Av bokningar sker online

%

Fler besökare till hemsida