Välj en sida

Ny identitet för anrikt besöksmål

UPPDRAG

Lydde Gård är en tidigare förläggargård som har utvecklats till ett hyllat pensionat i hotellstandard med 39 bäddar. Ägarfamiljen hade rustat upp samt renoverat anläggningen och önskade att utveckla identiteten. Målet var att bättre återspegla ägarfamiljens värderingar och vision samt särskilja sig på marknaden genom ett tydligare och för målgruppen mer attraktivt besöksnäringserbjudande.

LÖSNING

Tillsammans med ägarfamiljen definierades företagets värderingar och vision, marknaden analyserades för att se konkurrenssituationen och målgrupper belystes. Erbjudandets funktionella och emotionella fördelar diskuterades för att definiera Lydde Gårds essens och särskiljningsförmåga.

RESULTAT

Arbetet resulterade i en ny berättelse om Lydde Gård. En berättelse som riktar sig till prioriterade målgrupper och visualiserades genom ny hemsida med ny tonalitet för bild och text.