Välj en sida

Ny identitet för anrikt besöksmål

UPPDRAG

Lydde Gård är en tidigare förläggargård som har utvecklats till ett hyllat pensionat i hotellstandard med 39 bäddar.

Ägarfamiljen önskade särskilja sig på marknaden genom ett tydligare och för målgruppen mer attraktivt besöksnäringserbjudande.

LÖSNING

Företagets värderingar och vision definierades. Marknaden, konkurrenssituationen och målgrupper belystes.

RESULTAT

Arbetet resulterade i en ny identitet för Lydde Gård med ny tonalitet för bild och text. En identitet som riktar sig till prioriterade målgrupper och visualiseras genom ny hemsida.