Välj en sida

Var bor den svenska målgruppen?

UPPDRAG

Falkenberg önskade en bättre bild av varifrån i Sverige den svenska besökaren kom ifrån. Detta för att kunna rikta den turistiska marknadsföringen mot rätt geografisk målgrupp och ta strategiska beslut på fakta, inte på hypoteser.

LÖSNING

För att få ett så korrekt dataunderlag som möjligt, insamlades flera boendeanläggningars befintliga bokningsdata.

Bokningsinformationen blev självfallet avpersonifierat, men beskrev bl.a. besökarens boendeform, hemort, tid för bokning mm.

RESULTAT

Resultaten blev ”värmekartor” som enkelt visade mönster avseende besökarnas hemort, beroende på om de övernattade på hotell respektive campingar.

Värmekartorna gör att det blir enklare att prioritera kampanjer och marknadsföringsinsatser, samt enklare att ta beslut om var i Sverige man ska satsa på marknadsföring.