Välj en sida

Utredning & analys

Jag hjälper dig och din verksamhet med beslutsunderlag och nya perspektiv i form av utredning, analys och rekommendationer för vidare arbete.

Uppdragen kan handla om att undersöka marknadspotential, om din positionering är rätt, benchmarka en verksamhet eller tjänst mot konkurrenter, undersöka ”best practice” inom ett givet område, eller genomföra olika typer av webb/enkät-undersökningar.

Är du osäker på om målgrupp A eller B rätt för er, eller behöver du lite mer underlag inför ett investeringsbeslut? Kanske har du en idé som du vill låta en oberoende part undersöka förutsättningarna för innan du kör igång?

Jag skapar användbara insikter och faktabaserat beslutsunderlag som gör att du kan skapa nya lösningar och fatta bättre beslut.

Jag hjälper dig med:

  • Utredning
  • Förstudie
  • Beslutsunderlag
  • Nulägesmätning
  • Webbenkät
  • Konkurrent-analys
  • Omvärldsanalys
  • Marknadsundersökning
  • Målgruppsanalys
  • Benchmark