Välj en sida

Platsutveckling

Jag hjälper dig och din verksamhet att skapa förutsättningar, utveckla och marknadsföra en plats utbud mot prioriterade målgrupper.

Uppdragen kan handla om både strategisk och praktisk affärsutveckling. Som att förse er med affärsmässiga beslutsunderlag, identifiera en plats utvecklingsområden, framtagning av handlingsplan, utveckling av immateriella värden som varumärke och storytelling, eller löpande rådgivning kring strategifrågor, produktutveckling och paketering.

Platsutveckling har förmågan att levandegöra samhällen och föra människor samman. För att inte glömma sysselsättning, skatteintäkter och synergier med andra branscher.

Jag har god kunskap om kommunala och regionala utvecklingsprocesser genom flerårig erfarenhet från privata, ideella och offentliga uppdragsgivare.

Jag hjälper dig och din plats att utvecklas genom att skapa attraktivitet och engagemang.

Jag hjälper dig med:

 • Förstudie
 • Nulägesanalys
 • Målgruppsanalys
 • Konkurrent-analys
 • Identifiera utvecklingsområden
 • Besöksnäringsstrategi
 • Produktutveckling
 • Tjänsteutveckling
 • Rådgivning till besöksnärings-företag
 • Workshops inom destinations-utveckling
 • Rådgivning kring organisatoriska frågor