Välj en sida

Tjänster

Jag hjälper dig och din verksamhet att bli ännu bättre. Genom att stötta med utredningar, rekommendationer samt det praktiska genomförandet.

Tjänster

Jag hjälper dig och din verksamhet att bli ännu bättre. Genom att stötta med utredningar, rekommendationer samt det praktiska genomförandet.

Tjänster:

Utredning & analys

Ta fram användbara insikter och faktabaserat beslutsunderlag.

Platsutveckling

Skapa förutsättningar, utveckla och marknadsföra en plats utbud.

Konceptutveckling

Engagerande och kreativa lösningar som uppnår dina affärsmål.

Föreläsning

Besöksnäringsteori blandad med relevanta och aktuella exempel